Rogoznica

Rogoznica ima 54 km dugu obalu i geografski položaj koji je cini središtem Dalmatinske obale, te je najistureniji dio hrvatskog kopna koji zadire duboko u Jadransko more. Položaj Rogoznice razdvaja Sjeverni i Južni Jadran, što je iznimno naglašeno i specificnom klimom na ovom podrucju, odnosno još preciznije na rogoznickom rtu Planka, gdje se izravno sudaraju klime, vjetrovi i morske struje, borbe 'bure i juga'.


Svojim položajem Rogoznica predstavlja savršenu lokaciju, odlicnu ishodišnu tocku za sve izlete u svojoj okolici (boraveci u Rogoznici možete raditi dnevne izlete do svih najpopularnijih odredišta, cak i do Dubrovnika na krajnjem jugu, kao i do Nacionalnog Parka Plitvice na sjeveru).

Kontakt

Matea & Jelena Kavelj

22 203 Zatoglav, Rogoznica
matkica@gmail.com
Telefon/Mobitel:
+385992530278 / +385992685477

Rogoznica

Pročitaj detaljnije


Linkovi